Regulamin

Zamówienia i Płatności

bySWIERCZ.com akceptuje następujące formy płatności:

  • Dankort/VISA-Dankort
  • VISA
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Debit
  • JCB
  • Bank transfer

Płatność zostanie pobrana z wybranej usługi płatniczej w momencie, gdy towary opuszczą magazyn. Wszystkie ceny są podane w złotówkach i zawierają podatki.

bySWIERCZ.com używa autoryzowanego serwera płatności, który szyfruje wszystkie informacje o karcie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że informacje nie mogą zostać odczytane przez niewłaściwe strony.

Aby zrobić zakupy na stronie byswiercz.com, należy mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie ukończyło się 18 lat, można nadal kupować towary, jeśli uzyskało się zgodę rodziców lub opiekuna prawnego do wzięcia udziału w zakupie.

Darmowa dostawa powyżej 50 EUR.

Dostawa

bySWIERCZ.com dostarcza w każdy dzień roboczy, z zamówieniami podpisanymi do południa. Paczka zostanie dostarczona w ciągu 1-3 dni roboczych (w Danii) oraz 2-7 dni roboczych poza Danią. Po dostarczeniu towaru odpowiedzialność i ryzyko związane z towarami przechodzą klientowi.

Reklamacje

Zgodnie z duńskim prawem zakupowym (Købeloven) udzielana jest 2-letnia gwarancja. Prawo do reklamacji dotyczy wad materiałowych i / lub fabrycznych.

Reklamacja nie dotyczy błędów lub szkód spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu.

Korzystając z gwarancji, bySWIERCZ pokryje koszty zwrotu w rozsądnym zakresie.

Reklamacje należy wysyłać na adres:

bySWIERCZ ApS
Skellet 26, Lund
8700 Horsens
Danmark

Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane.

Zwroty

W przypadku uznania reklamacji należy przesłać dane bankowe, w celu przelania uzgodnionej kwoty.

Prawo do anulowania

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, asortymentu oraz wyprzedanych produktów.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od daty dostawy. Okres ten liczony jest od dnia otrzymania zamówienia.

Koszty zwrotu ponosi Kupujący.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia o  decyzji o wycofaniu się. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący zobowiązany jest odesłać towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia wysłania formularza zwrotu.

Formularz zwrotu należy wysłać za pośrednictwem poczty na adres hello@byswiercz.com. W wiadomości Kupujący musi wyraźnie poinformować o chęci skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący może skorzystać z domyślnego formularza zwrotu. Formularz zwrotu dostępny jest TUTAJ.

Produkt musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został otrzymany, to znaczy w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu. Przy zwrocie należy upewnić się, że towar jest odpowiednio opakowany. Jeśli przedmiot zostanie zwrócony w innym stanie niż opisany powyżej, zostanie uznany za produkt używany, co oznacza, że po odstąpieniu od zakupu nie otrzymasz zwrotu pieniędzy lub otrzymasz tylko część wartości zakupu, w zależności od wartości przedmiotu.

Przesyłki za pobraniem lub do odebrania na poczcie nie będą akceptowane. Dokumentacja zakupu musi być zawarta w paczce zwrotnej lub w wiadomości, którą wcześniej Kupujący wysła pocztą.

Zalecamy zapisanie potwierdzenia odbioru pocztowego jako dowodu dostarczenia paczki do urzędu pocztowego / przewoźnika.

Cookies

Korzystając z serwisu byswiercz.com oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Polityka prywatności

Aby dokonac zakupu na stronie sklepu byswiercz.com, nalezy podać przynajmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz numer telefonu.

Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez bySwiercz danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia.

Dane wraz z informacjami o zamówionych produktach jest przechowyana przez 5 lat od końca roku finansowego w którym dokonao zakupy. Zgodnie z duńskim prawem (Bogføringslovens § 10). Po upływnie 5 lat informacje są kasowane.

Informacje nie zostaną ujawione anu sprzedane żadnym stronom trzecim chyba, że stanie się to w związku z pełną lub częściową sprzedażą firmy przez btySWIERCZ.

Ujawnienie informacji będzie w takiej sytuacji zgodne z aktualnie obowiązującymi duńskimi przepisami dotyczącymi danych osobowych (Persondataloven).

Prawo i jurysdykcja

Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.